.:: در این وبلاگ برخی از نوشته‌های کوتاه و بلند خود را قرار می‌دهم. این نوشته‌ها صرفاً جهت تمرین و تقویت نویسندگی می‌باشند ::.